Identitet

KLIMA 2050


Jobb: Visuell identitet for Klima 2050, et senter for forskningsbasert innovasjon
Kunde: Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Forskningsrådet Norge, forskning, offentlig og privat sektor


Du vil kanskje også like