identitet

Norske Bæresystemer


Jobb: Ny visuell identitet – logo, profil, skilting, profilhåndbok
Kunde: Norske Bæresystemer
Design og konsept: Lisa Apall


Du vil kanskje også like