IDENTITET

BDO


Jobb: Utsmykking av kontorlokale.
Basert på konseptet «norske fjelltopper» har vi i denne utsmykningen designet folier, skilt og kunstfoto, tilpasset det nye interiøret for BDO.
Foliene er designet med en fornemmelse av fjelltopper, basert på grafer av regnskapsanalyser.
Lokalene er også utsmykket med et utvalg kunstfoto fra forskjellige norske fotografer, tilpasset en fargepalett fra det nye interiøret.
Kunde: BDO, Lillestrøm
Design og konsept: Lisa Apall